Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fil Suresi

Fil Suresi

Fil süresi, Mekke'de nazil olmuş bir süredir. Hem Hz. Peygamberin doğmuş olduğu anı ve hem de ordu da bulunan fillerden dolayı adını oradan almıştır. Bu süre çok önemli bir süredir. Çünkü Hz. Peygamberimizin dünyaya teşrifleriyle birlikte vuku bulan birtakım olaylar mevcuttur. Özellikle fil süresinde adı geçen Habeşistan kralı, yemen valisi Ebrehe gibi isimler üzerinde durmak gerekirse, Ebrehe Habeşistan kralı tarafından Yemen'e tayin etmesinin amacı, Kâbe'ye rağbet gösteren Arapların dikkatini celbetmektir. Yani Kulleys adında bir kilise yaptırıp Arapların o kiliseye yönelmesini sağlamak istemiştir. Ebrehe asabi ve koyu bir Hristiyan oluşu, onu en ufak şeyden sinirlenip büyük ziyanlar yapacağını görmekteyiz. Bunun en güzel kanıtı şudur; Kâbe de bir kilise yaptırıyor ve adı bilinmeyen bir adam o kilisenin içini pisletiyor ve bunu gören Ebrehe sinirleniyor ve tamamen kebeyi ortadan kaldıracağını söyleyip büyük ordular ve beraberinde filler getirmiştir. Ebrehe önüne çıkan bazı kuvvetleri ekarte ettikten sonra Mekke'ye doğru ilerledi.

Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalip'in aralarında bulunduğu bazı develerini ele geçirdi ve bunun üzerine Abdulmuttalip Ebrehe ile görüşerek develerinin geri verilmesini talep etti. Yapılan bazı mütalaalar sonucunda Abdulmuttalip develerini geri aldı. Ebrehe tekfuru Abdülmuttalip'in yalvarmasını bekliyordu. Ama her şey umduğu gibi çıkmadı. Ebrehe Abdülmuttalip'e büyük şahsiyet olduğunu düşünüp Kâbe'nin koruyucusu gibi davranacağını düşündü ve Abdülmuttalip'in Kâbe'yi koruyacak bir gücün olduğunu söyleyip ısrarla develerini istiyordu zaten develerini geri aldı. Tabi Mekke halkı Ebrehe'nin bu büyük kalabalık ordusunu görünce ve kendilerine karşı savaşmayacağını bildiğinden dağlara kaçarak neticeyi oradan takip etmeye karar verdiler. Ebrehe filleriyle Kâbe sınırına dadandı. Daha sonra büyük ve sert halatlarla Kâbe'yi fillere bağlayıp yerinden sökmeyi çalışıyordu ama bir türlü muvaffak olamadı. Tam o esnada ebabil kuşları ortaya çıktı. Ebabil kuşlarının ağızlarında tohum tanesi kadar taşlar vardı. Kurşundan daha sert şekilde gelen kuşlar adeta değdiği noktayı delip geçerdi. Zaten bu olay sırasında filler dağılmaya başladı ve Ebrehe yemene döndükten sonra öldü. Kâbe ise sapasağlam yerinde kaldı.

Fil süresi Türkçe okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Fil Suresi anlamı


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
Sen Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların kurmuş olduğu tüm tuzakları (Desiseleri) Rabbin boşa çıkarmadı. Onların üzerlerine toplu toplu bir sürü kuşu musallat etmedi mi? O kuşlar onlara balçıktan pişirilmiş olan sert taşlar attılar ve sonunda onlar yenilmiş birer ekin yaprağı gibi kaldı.

Zaten fil süresinden anlaşılacağı gibi her devirde Kâbe'yi yıkmak isteyen tekfurların başlarına gelen musibetler son fil vakasında bu da yaşanmıştır. Allah-u Teala'nın filleri yerle yeksan ettiği görülmüştür. Fil süresinin son ayetlerinde açıkça zaferin neticesini anlatılmıştır. Bundan sonraki süre içinde Kâbe'yi yıkmak isteyen her kim olursa olsun Allah-u Teala'nın azametini karşısında bulacağı apaçık ortadadır.

Fillerin yere çökmesi


Ebrehe ve ordusu Mekke'ye fillerle saldırmak için olağan üstü hazırlık yapmış. Burada Fillerin tercih edilmesi güçlü ve ancak onların Kâbe'yi yıkabileceğini düşünüyordu. Ama onların bir planı varsa Allah-u Teala'nın da bir hesabı vardı. Ebrehe'nin büyük bir tane fili vardı. Adı Mamud idi. Kâbe'ye ulaştıklarında fil yere çöktü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen fil bir türlü ayağa kaldırılmadı. Bir bakmışlar diğer fillerde çökmeye başladı. Fillerin ne kadar ağır oldukları bilinir. O yüzden değil kaldırmak yerinden kıpırdatmak bile hemen hemen imkânsız. Ama yüzlerini Kâbe dışına çevirdiklerinde koşarak gittikleri gözlemlenmiştir.

Ebabil kuşlarının taarruzu

Allah c. C çetin gazabını tekfurlara gösterdiği bu ibret dolu olayda kendi varlığını, vahdeniyetini ve azametini göstermiştir. Ebrehe ordusu deniz tarafından olan yerden Mekke'ye giriş yaparken eşi ve benzerine rastlanmamış bir kuş topluluğu tezahür ederek Ebrehe ordusuna saldırmaya başladılar. Nasıl ve ne şekilde ortaya çıktıkları belli olmayan bu kuş sürüsünün gagalarında taşıdıkları çamurdan yapılan balçıkları ve taşları ile saldırdıklarında kurşun ve bombayı anımsatacak türden olup, askerlerin birçoğunu öldürdüler bazılarını sakat bırakmış bazıları da paramparça ettiler. Zaten sağ kurtulanlarda hem öldüler hem de helak oldular. Daha önce bahsettiğimiz gibi Mekkeliler Ebrehe'nin kalabalık ordusuna karşı savaşmayacaklarını ileri sürerek dağlara kaçmışlar ve durumları oradan izlemeye karar vermişler.

Fil süresinin zamanımıza bakan tarafı nedir?

Fil süresinin öneminin ve meydana gelişi esasen her asırda kendini farklı şekilde göstermektedir. Fil süresi Kur'an'ı Kerim ile iyi ve etkili sözlerle asrımıza bir ders mahiyetinde olmakla beraber fena şekilde tokatlıyor, bu zamanın en büyük hadisesini haber vermekle bu dünyayı her cihette dine tercih edilmesi ve dalalette gitmenin cezası olarak görülmektedir. İnsanı farklı şekilde yoldan çıkaran medeniyetleri başlarına gökyüzü bombaları ve taşları yağdığını işaret etmektedir.
Son Güncelleme : 24.12.2023 14:00:38
Fil Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fil Suresi Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Fil Suresi"
din kültürü dersinde sözlüm bu site sayesinde inşallah 100 alırım
Batuhan . 20.12.2021 23:49:40
CEVAP YAZ
İLK BEN YORUMYAPTIM
Sanane . 11.01.2021 21:37:28
CEVAP YAZ
Fil Suresi Fazileti
Fil Suresi Fazileti
Fil Suresi Fazileti, Kur'an'ı Kerim'in 104. Suresidir. Kur'an'ı Kerim'in birçok yerinde insanların Allah'ın dininden sapmaları sonucu başlarına gelen musibetler anlatılmaktadır. Bu musibetlerden biri de Yemen Valisi Ebrehe ve ordusuna verilen musibet...
Fil Suresi Türkçe
Fil Suresi Türkçe
Fil suresi Türkçe; Kur'an'ı Kerim'de geçen surelerden sıralamada yüz beşinci sure olarak geçmektedir. Toplamda kendi içerisinde beş ayetten meydana gelir. Eski tarihlerde Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırısını anlatmaktadır. Bu surede ...
Fil Suresi Meali
Fil Suresi Meali
Fil Suresi Meâli, Fil suresi Mekke'de indirilmiş 5 ayetten oluşmuştur. Adını birinci ayetinden alan Fil suresi, savaş zamanlarında okunduğunda savaşin galibiyetle sonuçlanacağina inanıldığı bilinmektedir. Fil suresinin Arapçası, Bismillâhirâhmânirrâh...
Fil Suresi Hikayesi
Fil Suresi Hikayesi
Fil Suresi Hikayesi, Kâbe İslam aleminin en kutsal olan mekanıdır. Burayı Allah Azze ve Celle mübarek kılmıştır. Kâbe'yi Hz. İbrahim oğlu İsmail ve annesi ile Allah'ın emri ile toprak altında kalan temellerinin üzerinden tekrar inşa eder ve günümüzde...
Fil Suresi Okunuşu
Fil Suresi Okunuşu
Fil Suresi Okunuşu; Fil Suresi Kur'an'ı Kerim'in yüz beşinci suresi olup beş ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olan Fil Suresi adını ilk ayette geçen Fil kelimesinden almıştır. Sure, daha önceki bir dönemde Allah'u Teâlâ'nın müminlere yardım etmes...
Fil Suresi Ezberle
Fil Suresi Ezberle
Fil suresi ezberle; kolay yolu birebir Arapça yazılışından sürekli okumaktır. Bu işlemi yüzüne ya da dinleyerek de yapabilirsiniz. Dinlemenin ezberlemeyi kolaylaştırdığı bir gerçektir bu yüzden fil suresini ezberlemek için sürekli dinleyebilirsiniz. ...
Fil Suresinin Anlamı
Fil Suresinin Anlamı
Fil Suresinin Anlamı, fil suresinin güzel bir anlamı bulunmaktadır. Fil suresi şöyle inmiştir. Kâbe'yi koruyan manevi ordu Habeşistan krallığının yemen valisi 570 yıllarında San'a şehrinde bir kilise yaptırmıştır. Yaptırılma sebebi ise Kâbe'ye ziyare...
Fil Suresi Tefsiri
Fil Suresi Tefsiri
Fil Suresi Tefsiri Suresi: Bu mübarek fil suresi, Mekke'de nazil olmuş, kıssasında fil olayı anlatıldığı için, sureye bu “Fil Suresi” ismi verilmiştir. Fil suresinde toplam beş ayet vardır. Bu makalede, Allah'ın izni keremiyle, Fil suresi tefsiri yaz...
Fil Suresi Arapça
Fil Suresi Arapça
Fil Suresi Arapça: Fil suresi Kur'an'ın 105. Suresidir. 5 ayetten oluşur. Sınıfı Mekke, isim anlamı fildir. Kelime sayısı 23 olup, harf sayısı 96'dır. Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu anlattığı için Fil suresi Arapça Kur'an'da yer ...
Fil Suresi Kaç Ayettir
Fil Suresi Kaç Ayettir
Fil suresi kaç ayettir, Fil suresi adını ilk ayette geçen "fil" kelimesinden aldığı için Fil süresi denmiştir. Fil suresi toplamda beş ayetten oluşmaktadır. Fil suresi miladi beş yüz yetmiş yılında Habeşistan'ın yönetiminde bulunan Yemen valisi Ebreh...

 

Fil Suresi Fazileti
Fil Suresi Türkçe
Fil Suresi Meali
Fil Suresi Hikayesi
Fil Suresi Okunuşu
Fil Suresi Ezberle
Fil Suresinin Anlamı
Fil Suresi
Fil Suresi Tefsiri
Fil Suresi Arapça
Fil Suresi Kaç Ayettir
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fil Suresi Fazileti
Fil Suresi Türkçe
Fil Suresi Meali
Fil Suresi Hikayesi
Fil Suresi Okunuşu
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024